Administratie opzetten

Voor startende ondernemers kan BvA Administratie een geheel nieuwe administratie opzetten, conform de eisen die de wet hieraan stelt. Na een intake gesprek met u genereren wij een nieuwe administratie voor u, die met u wordt besproken en uitgelegd.


Heeft u al een administratie? Geen probleem. BvA Administraties kan uw huidige administratie overnemen en verzorgen.


Wilt u zelf uw administratie verzorgen? Dat kan. BvA Admnistraties kunt u in dat geval opdracht geven om te controleren of de administratie op de juiste wijze is gevoerd over een bepaalde periode.